add_circle Hirdetésfeladás

2022. Szeptember 12. napjával a Társaság új ÁLLÁS Üzleti ÁSZF-et fogad el.  Az Állás  üzleti általános szerződési feltételek tartalmi szempontból az alábbi pontokban és tartalommal változtak:

3.3. Pont 

A pont utolsó mondata az alábbiak szerint változik:

Régi ÁSZF

3.3. Pont:

A módosítás hatályba lépését követően feladott apróhirdetésekre és létrejövő Egyedi Szerződésekre a módosított feltételek irányadó

Az új ÁSZF-ben a kiemelt mondat helyébe az alábbi mondat kerül:

A módosítás hatályba lépését követően létrejövő Egyedi Szerződésekre a módosított feltételek irányadók.

4.2.2. ALAP CSOMAG

Betoldásra kerül az alábbi bekezdés:

4.2.3. HALADÓ CSOMAG

Betoldásra kerül az alábbi bekezdés:

Az Állás Üzleti Ászf. fenti változásokkal nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen értesítést követően 15 napon belül jogosult a Társasággal kötött Egyedi Szerződését a Társasághoz intézett írásbeli nyilatkozatban felmondani. Amennyiben nem él a módosítás esetén Ön részére biztosított 15 napos felmondási joggal, és az előfizetéséhez tartozó funkciókat az ÁSZF módosítását követően változatlanul használja, illetőleg előfizetés hiánya esetén a Társaság szolgáltatásait változatlanul használja, akkor ezzel Ön elfogadja az ÁSZF módosított tartalmát. Amennyiben a 15 napos felmondási időszakon belül Ön a Társaság szolgáltatásainak igénybevételével új árut vagy szolgáltatást hirdet meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy elállt a felmondásától és a továbbiakban a módosított Üzleti ÁSZF/ általános ÁSZF feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.