add_circle Hirdetésfeladás

AKCIÓS SZABÁLYZAT

 

Az Adevinta Classified Media Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.), mint a www.jofogas.hu weboldal (Weboldal) üzemeltetője (Társaság), a Weboldal használata során igénybe vehető HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatás tekintetében Akciót szervez az alábbi feltételekkel:

  1. Amennyiben az Akció időtartama alatt a HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatásra a Vevő ad le igénylést egy adott hirdetés vonatkozásában, kizárólag a Divat, ruházat főkategórián belül szereplő kategóriában, akkor a HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatás díja 0,- Ft, eltérően a Weboldal működési szabályzata (https://docs.jofogas.hu/szabalyzat/) 2.3.1. pontjában meghatározott feltételektől (Akció). Az Akció Időtartama alatt Társaság jogosult arra, hogy Eladót a fiókregisztrációjához megadott telefonszámra küldött ingyenes sms üzenetben értesítse, amennyiben valamely meghirdetett termékére HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatásra vonatkozó vevői igénylés érkezett.
  2. Egyebekben a Weboldal fenti linken hivatkozott működési szabályzata változatlan formában irányadó a HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatásokra. Ennek megfelelően nem terjed ki az Akció azokra az esetekre, amikor az Eladó aktiválja a HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatást, és ezt követően történik meg a HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatás megrendelése, így ebben az esetben a Weboldal működési szabályzatában meghatározott feltételek szerint meg kell fizetni a HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatás díját.
  3. Az Akció időtartama: 2020.08.26. 09:00-tól kezdődően visszavonásig tart. Az Akció időtartama alatt a jelen Akciós Szabályzatot a Társaság közzéteszi a Weboldalon. A Társaság bármikor  jogosult az Akciót a Weboldal Felhasználóinak előzetes értesítése nélkül visszavonni, amelyet követően a jelen Akciós Szabályzatot a Társaság eltávolítja a Weboldalról, így az a HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatásra már nem érvényes. Az Akciós Szabályzat eltávolítása a Weboldalról az Akció visszavonásának minősül. A Társaság jogosult az Akciós Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani, amely esetben a módosítás az Akciós Szabályzatnak a Weboldalon történő közzétételétől hatályos és érvényes, így ha valaki a módosítások közzétételét követően használja a HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatást akkor a módosított Akciós Szabályzat tartalmát ezzel magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  4. Az Akcióban részt vehet bármelyik Felhasználónak minősülő Eladó és Vevő a HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatást kizárólag a jelen Akciós Szabályzat, illetőleg a Weboldal működési szabályzatának rendelkezésit betartva veheti igénybe. Vevő az Akció időtartama alatt az ingyenes HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatás igénybevételével elfogadja magára nézve kötelezőnek a jelen Akciós Szabályzatot és a Weboldal működési szabályzatát. Eladó tekintetében a Weboldal működési szabályzatának rendelkezései a jelen Akciós Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő módosítással alkalmazandóak az Akció Időtartama alatt, amely módosított rendelkezéseket Eladó a HÁZTÓL-HÁZIG Szolgáltatás használatával magára nézve kötelezőnek fogad el.
  5. A jelen Akciós Szabályzat az Akció Időtartama alatt módosítja a Weboldal működési szabályzatát. A jelen Akciós Szabályzatban nem definiált nagy kezdőbetűs fogalmakat a Weboldal fenti linken hivatkozott működési szabályzata definiálja, illetőleg minden olyan kérdés tekintetében a Weboldal működési szabályzata az irányadó, amelyet a jelen Akciós Szabályzat nem rendez. A Weboldal működési szabályzata és a jelen Akciós Szabályzat eltérése esetén a jelen Akciós Szabályzat az irányadó.

 

Adevinta Classified Media Hungary Kft.

 

Budapest, 2020. augusztus 26.