add_circle Hirdetésfeladás

  1. A Nyereményjáték szervezője

 

A Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; a továbbiakban: Társaság), a Jófogás.hu internetes oldal (a továbbiakban: Weblap), üzemeltetője a Weblap népszerűsítése érdekében nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték), amely a Weblap főoldalán, a hirdetések feladása folyamata során érhető el.

 

  1. A Nyereményjátékon való részvétel feltételei

 

A Nyereményjátékon az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel.

 

A Nyereményjátékban kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos), akik a Weblap felhasználói. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Társaság munkatársai, illetve a Társasággal megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb társaságok munkatársai, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (pl. házastárs, stb.).

 

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevő Játékosok a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket, valamint a Weblap felhasználási feltételeit (http://www.jofogas.hu/szabalyzat) és adatvédelmi tájékoztatást (http://www.jofogas.hu/adatvedelem), továbbá kifejezetten hozzájárulnak a jelen Játékszabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezeléshez.

 

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzat az irányadó, azzal, hogy a jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Felhasználási Feltételei, Adatvédelmi tájékoztatója, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Ha a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 

  1. A Nyereményjáték időtartama

 

A Nyereményjáték 2017. június 19. napján, 00:00 órától kezdődik, és 2017. június 25. napján, 23:59 óráig tart (a továbbiakban: Időtartam). Az Időtartam a Nyereményjátékra történő jelentkezést határozza meg, a Nyereményjáték lezárása a Nyeremény kézbesítéséhez kapcsolódik.

 

  1. Nyeremény

 

Az Időtartam alatt a Weboldalra legalább 3 apróhirdetést feltöltő és a Nyereményjátékban részvételi szándékukat jelző Játékosok között 1 db, 2 fő részére 4 nap / 3 éjszaka tartózkodást magában foglaló utazási utalványt sorsolunk ki, amely Demjénben található négycsillagos hotelben található szállást biztosít (a továbbiakban: Nyeremény). A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható.

A szállás a Demjéni Termál Völgy 50 méteres körzetében, illetve a Cascade Barlang és Élményfürdő 100 méteres körzetében helyezkedik el. Az utalvány kizárólag vasárnapi, hétfői vagy keddi érkezéssel váltható be. Az utalványt 2017. június 25. napjától 2017. december 22. napjáig lehet beváltani, kivéve a kiemelt időszakokat (ezek: október 20. – október 23. napja közötti időszak, valamint október 29. napjától november 5. napjáig tartó időszak). Az utalvány félpanziós ellátásra jogosít, a szállást biztosító intézmény szabályzata és további feltételei szerint (így különösen a szálláshely baba- és családbarát, kutyabarát), az aktuálisan elérhető szabad helyek függvényében.

 

  1. A Nyereményjáték menete

 

Az Időtartam alatt a Weblapon elérhető hirdetésfeladás funkcióval legalább 3, a Weblap Felhasználási Feltételeinek megfelelő apróhirdetést kell feladni, és valamennyi alkalommal a hirdetésfeladás folyamata során jelezni a Nyereményjátékon történő részvételi szándékot. Egy e-mailcím (azaz egy Játékos) egyszer vesz részt a sorsoláson. A Nyereményjátékra történő jelentkezésre, azaz a Játékszabályzat elfogadására kizárólag asztali gépről megnyitott böngészőben van lehetőség, a Weblaphoz tartozó applikációk felhasználói nem tudnak részt venni a Nyereményjátékban.

 

A Nyeremény sorsolására 2017. június 28. napján kerül sor.

 

A Nyeremény sorsolásán azon Játékosok vesznek részt, akik teljesítik a Játékszabályzat 5. pont első bekezdésében meghatározottakat. A Társaság jogosult eldönteni, hogy valamely beküldött hirdetés megfelel-e a Felhasználási Feltételeknek. A sorsolás számítógépes szoftver alkalmazásával, véletlenszerűen történik.

 

Amennyiben a Játékos személyes adatait hiányosan vagy valóságnak nem megfelelő tartalommal adja meg, vagy az általa beküldött hirdetés nem felel meg az 5. pontban foglalt feltételeknek, jelentkezése nem minősül sikeresnek, a jelentkező pedig nem tekinthető Játékosnak, így a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

 

  1. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

 

A Nyertest a Társaság a megadott e-mailcímén értesíti a sorsolást követő 1 napon belül. A Nyertesnek az értesítéstől számított 5 munkanapon belül küldött visszajelzése esetén, e-mailben kerül megküldésre a Nyeremény.

 

A Társaság a Nyertes mellett egy pótnyertest is kisorsol (a továbbiakban: Pótnyertes).

 

Amennyiben a Nyertes nyertességéről történő értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Társasággal a Társaság értesítése alapján, a Nyeremény nem kézbesíthető a részére, vagy annak átvételét megtagadja, a Nyeremény átvételére a Pótnyertes válik jogosulttá.

 

A Nyeremények utáni esetleges adófizetési kötelezettséget a Társaság teljesíti a Nyertes helyett.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve nyereménye átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

  1. Adatvédelem

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét és e-mail címét a Társaság, mint adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, illetve a kisorsolása esetén a nyertességről történő értesítése, továbbá a Nyeremény megküldése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja.

 

Kezelt adatok köre: név, emailcím.

 

A Társaság felhívására a Játékos nevének, e-mail címének és egyéb elérhetőségének szolgáltatása lehet szükséges, annak érdekében, hogy a Társaság a jelen Játékszabályzatban foglaltakat érvényesülését ellenőrizni tudja.

 

Adatkezelés célja: Nyereményjáték lebonyolítása, a Nyertes értesítése, Nyeremény átadása.

 

Adatkezelés időtartama: Nyeremény sikeres kézbesítésének napja, de legkésőbb a Nyereményjáték lezárásának napja.

 

Adatkezelés jogalapja: a Játékos (érintett) kifejezett hozzájárulása. A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Társaság a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból felhasználja és kezelje. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az adatkezelés egyéb körülményeire, így különösen az érintett jogaira és jogérvényesítési lehetőségeire, a Társaság Adatvédelmi Szabályzata (http://www.jofogas.hu/adatvedelem) irányadó. Az adatkezelés azonosító száma: NAIH-74055.

 

A Társaság nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Játékos felelős.

 

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjáték során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítse nyertességének tényéről.

 

Amennyiben a kiválasztott Nyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Nyeremény Nyertes részére történő megküldése nem lehetséges, vagy amennyiben a nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja vagy az meghiúsul, a Társaság Pótnyertes részére kézbesítteti a Nyereményt. Amennyiben a Pótnyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés meghiúsul vagy nem lehetséges, vagy a megküldött adatok alapján a Nyeremény Pótnyertes részére történő kézbesítése nem lehetséges, vagy amennyiben a Pótnyertes a Nyeremény átvételét megtagadja, a Nyereményjáték lezárul. A Nyeremény sikeres kézbesítésével a Nyereményjáték szintén lezártnak tekintendő.

 

  1. Felelősség

 

A Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Társaság nem vállal felelősséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy Társaság a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

A Társaság azért sem vállal felelősséget, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása vagy bármely más, a Társaságnak nem fel nem róható technikai hiba, akadály, illetve egyéb körülmény miatt a Játékos Nyereményjátékban való részvétele meghiúsul.

 

A Társaság kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy kijátszásával törekszik részt venni.

 

Amennyiben a Nyereményjáték során bármilyen visszaélés gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 

A Játékos a Nyereményjátékba történő jelentkezésével elfogadja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Társaságnak okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékosokat együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Társaság irányába, ennek megszegése esetén a Társaság jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. A Társaság döntése ebben az esetben is végleges és nem vitatható.

 

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

 

Budapest, 2017. 06.19.