add_circle Hirdetésfeladás

Játékszabályzat - Foci-VB játék 2018.

 

A Nyereményjáték szervezője

A Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; a továbbiakban: Társaság), a Jófogás.hu internetes oldal (a továbbiakban: Weblap) üzemeltetője a Weblap népszerűsítése érdekében nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték).

 

A Nyereményjátékon témája; a részvétel feltételei

A Nyereményjátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos).

A Nyereményjáték a foci-vb köré épül, ezzel kapcsolatosak a nyeremények és a tematika is.

A Játékosok két játékban is részt vehetnek a Nyereményjáték során:

 

  • a) a heti nyereményekért szóló kérdés megválaszolása (a továbbiakban: Nyereményjáték 1.) és
  • b) a főnyereményért szóló tippjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték 2.).

A Nyereményjátékban az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Társaság munkatársai, illetve a Társasággal megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb társaságok munkatársai, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (pl. házastárs, stb.).

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevő Játékosok a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket. A Nyereményjátékra jelentkező játékos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeket és a jelen Játékszabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzata, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Ha a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 1. 2018. június 21. napján 11:00:00 órától kezdődik és 2018. július 15. napján 23:59:59 óráig tart az alábbiak szerint:

  • 1. hét: június 21-24.
  • 2. hét: június 25-július 1.
  • 3. hét: július 2-8.
  • 4. hét: július 9-15.

A Nyereményjáték 2. 2018. június 21. napján 11:00:00 órától kezdődik és 2018. július 1. napján 23:59:59 óráig tart (a továbbiakban a Nyereményjáték 1. és 2. időtartama együtt: Időtartam). Az Időtartam a Nyereményjátékra történő jelentkezési határidőt határozza meg, a Nyereményjáték lezárása a Nyeremény átadásához kapcsolódik.

 

Nyeremény

 

A Nyereményjáték 1.-en részt vevő és helyes választ adó Játékosok (valamint a Nyereményjáték 2.-n részt vevő játékosok) között hetente öt (5) – vagyis az Időtartam alatt összesen húsz (20) darab – 2018-as adidas labdát sorsolunk ki.

A Nyereményjáték 2.-n részt vevő Játékosok automatikusan részt vesznek a Nyereményjáték 1. első kétheti sorsolásán, valamint a Nyereményjáték 2.-n részt vevő, helyesen tippelő Játékosok között kettő (2) darab huszonötezer forint (25.000 Ft) értékű Decathlon ajándékkártyát is kisorsolunk

(a továbbiakban a Nyereményjáték 1. és 2.-n nyerhető nyeremények együtt: Nyeremény).

A nyertes a sorsolás során kisorsolt Játékos (a továbbiakban: Nyertes). Egy Játékos csak egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban, illetve egy Játékos összesen egy adidas labdát nyerhet, azonban a Nyereményjáték 1. Nyertesei az adidas labda mellett Decathlon ajándékkártyát is nyerhetnek.

A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható.

 

A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték 1-en azon Játékosok vesznek részt, akik az Időtartam alatt megtalálják a Weblapon elrejtett hirdetést és megválaszolják a heti nyereményekért szóló kérdést, illetve megadják az űrlapon kért adatokat.

A Nyereményjáték 2-n azon Játékosok vesznek részt, akik az erre vonatkozó Időtartam alatt a Nyereményjáték 1-en részt vesznek és ezzel egy időben megtippelik a 2018. évi foci világbajnokság győztes csapatát.

Amennyiben a Játékos a válaszadás során személyes adatait hiányosan vagy a valóságnak nem megfelelő tartalommal adja meg, vagy küldi be, a jelentkező nem tekinthető Játékosnak, így a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 

Nyertesek értesítése, Nyeremények átvétele

A Nyertest a Társaság a beküldési e-mail címén értesíti 2018. július 17-ig. A Nyertes 2018. augusztus 31-ig kapja meg a Nyereményt.

A Nyereményt a Nyertes budapesti lakos esetén kizárólag személyesen veheti át a Jófogás találkozási ponton (1062 Budapest, Váci út 1-3.), ebben az esetben postai kiküldésre nincs lehetőség. Vidéki lakos esetén a Nyereményt a Nyertesnek futárszolgálattal juttatja el a Társaság.

Amennyiben a kiválasztott Nyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a nyerés tényéről történő értesítés részére meghiúsul vagy nem lehetséges, a Nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja vagy 2018.augusztus 31-ig nem veszi át, a Nyeremény ismételt kisorsolására nem kerül sor. A Nyeremény sikeres átadásával a Nyereményjáték lezártnak tekintendő.

 

Felelősség

A Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Társaság nem vállal felelősséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Társaság a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Társaság azért sem vállal felelősséget, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása vagy bármely más, a Társaságnak nem fel nem róható technikai hiba, akadály, illetve egyéb körülmény miatt a Játékos Nyereményjátékban való részvétele meghiúsul.

A Társaság kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy kijátszásával törekszik részt venni.

Amennyiben a Nyereményjáték során bármilyen olyan körülmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

A Játékos a Nyereményjátékba történő jelentkezésével elfogadja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Társaságnak okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékosokat együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Társaság irányába, ennek megszegése esetén a Társaság jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. A Társaság döntése ebben az esetben is végleges és nem vitatható.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2018. június 20.

A nyereményjáték adatvédelmi tájékoztatója IDE KATTINTVA érhető el!